Alles wat u altijd wilde weten over straatmaken

Bewezen beschikbare techniek

Als vervolg op het onderzoek dat het Kenniscentrum Bestratingen heeft laten uitvoeren naar de invloed van de mechanisatie van het bestratingsproces, is de vraag gekomen om de beschikbare techniek waarover wordt gepubliceerd nader uit te werken. U vindt hieronder de knop, als u daarop klikt komt u in het gedeelte waar deze informatie wordt verstrekt.

Kostprijsberekening Straatwerk

Het is het KCB opgevallen dat de prijzen in de markt soms afwijken van berekende kostprijzen op basis van standaarden met betrekking tot arbeid, materialen en inzet materieel. De vraag doet zich voor of de aanbestedende dienst in deze wel de juiste raming heeft?

Ook dat laat de KCB in een database gebaseerd op de RAW-systematiek met een onderbouwde kostprijsberekening u via onderstaande knop zien.

Helpdesk bestratingenEén van de activiteiten waar u nu al gebruik van kunt maken is de helpdesk bestratingen.
Heeft u een vraag in één van onderstaande categorieën? Neem dan gerust contact op.

CAO zaken
Sociale zaken
Arbo zaken
Opleidingen
Ondernemingszaken
Vaktechnische zaken

Kenniscentrum Bestratingen

Er wordt op dit moment druk gewerkt aan de realisatie van het Kenniscentrum Bestratingen. De doelstelling van het Kenniscentrum Bestratingen is om alle kennis en informatie over straatwerk - als moderne vorm van ambachtelijk ondernemen - samen te brengen op één centraal punt in Nederland.

Als locatie voor het Kenniscentrum Bestratingen is gekozen voor het Bouw- en Infrapark te Harderwijk.

Vanuit het Kenniscentrum Bestratingen zullen nauwe samenwerkingsverbanden worden opgezet met voor de bestratingsbranche relevante organisaties. Plannen zijn gemaakt, partners worden gezocht, en middelen worden beschikbaar gemaakt. In de toekomst zult u hier het laatste nieuws vinden over de ontwikkelingen van het Kenniscentrum Bestratingen.

Om u te voorzien in een voorproefje treft u de laatste informatie over het afgeronde IPC-project Innovatie & Techniek rond bestrating. Door 23 bedrijven is in het kader van de IPC-regeling gewerkt aan innovatie binnen de branche. Kom meer te weten over het overkoepelende project, de bedrijven en de vernieuwingen. De resultaten van drie jaar innovatie zijn beschikbaar voor iedereen met belangstelling voor innovatie in de bestratingsketen.

Is het beroep van straatmaker ambachtelijk of is het woord innovatief beter van toepassing? Bekijk de resultaten en oordeel zelf. De kennis en ervaring die zijn opgedaan tijdens het project helpen u deze vraag te beantwoorden.

Geschillenregeling Bestratingsbedrijf

U heeft een geschil met uw bestratingsbedrijf, dat (een gedeelte) van het wegdek heeft gelegd. Samen komt u er niet uit. U kunt dan als regel de hulp inroepen van de Geschillen-commissie Bestratingsbedrijf.

In de brochure staat in hoofdlijnen hoe de Geschillencommissie werkt. Alle regels staan in een reglement, dat u op aanvraag gratis wordt toegestuurd. (Zie ook verder door op onderstaand logo te klikken.)

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken
De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) bestaat sinds 1970 en is dé organisatie in Nederland voor het beoordelen van consumentenklachten. SGC heeft op dit moment 53 geschillencommissies die klachten over verschillende onderwerpen behandelen.

De Geschillencommissie
Alleen de bestratingsbedrijven die het keurmerk Erkend Ambachtelijke Onderneming-Straatmaker hanteren voldoen aan de eisen van de Gedragscode en onderschrijven deze. Het Kenniscentrum Bestratingen heeft namens de bestratingsbranche de Gedragscode ondertekend en committeert zich hieraan. 

Klik op onderstaand logo om bij de diverse documenten te komen.